Privacy Statement

Page

Haptotherapiepraktijk Gerrit Hammink is een geregistreerde praktijk voor haptotherapie, haptonomie en relatietherapie. De praktijk is wettelijk vertegenwoordigd door Gerrit Hammink.
Gerrit Hammink respecteert de privacy van zijn cliënten. Hij ziet het dan ook als zijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens hij verzamelt, waarom hij deze gegevens verzamelt en hoe hij met uw gegevens omgaat.

Bepalingen

 1. De praktijk: Haptotherapiepraktijk Gerrit Hammink
 2. De website: www.haptonomiehammink.nl
 3. De beroepsvereniging: Vereniging van haptotherapeuten
 4. De verwerkingsverantwoordelijke:
  Gerrit Hammink, J.P. Coenstraat 16, 7541 BP te Enschede,
  tel. 06 46 306 594,
  KvK-nummer: 08195577.

  De praktijk
  Gerrit Hammink blijft zijn diensten ontwikkelen, optimaliseren en aanpassen aan de door de overheid en beroepsvereniging gestelde eisen. Het kan zijn dat dit privacy statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren u dan ook het privacy statement regelmatig te raadplegen.

  Gerrit Hammink is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

  Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking
  Gerrit Hammink verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • Geslacht;
  • Contactgegevens van andere zorg- en/of hulpverleners;
  • Ontstaansgeschiedenis van klachten;
  • Beloop van de klachten;
  • Hulpvraag;
  • Gegevens over medicatie gebruik;
  • Persoonskenmerken;
  • Beroeps- en levensstijl;
  • Overige gegevens die van belang zijn voor de therapie.

  Bovenstaande persoonsgegevens worden uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden verwerkt:
  • Om een behandeltraject aan te bieden die aansluit bij de persoonlijke omstandigheden en de (hulp)vraag van de cliënt.
  • Om te communiceren met cliënt en herstel- en therapieproces te evalueren.
  • Om te communiceren met andere zorg- en/of hulpverleners van de cliënt, indien daarvoor toestemming is gegeven door de cliënt.
  • Voor de praktijkadministratie en facturering.

Verstrekking gegevens aan derden
Gerrit Hammink verstrekt alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming, indien hij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of als hij daartoe genoodzaakt is ter bescherming van zijn eigen belang.

Websites van derden
De website kan hyperlinks naar websites van derde partijen bevatten. Gerrit Hammink heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat op het gebruik van de websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Gerrit Hammink accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u daarom aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Dit privacy statement heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die door Gerrit Hammink worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens
Gerrit Hammink draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die technisch beveiligd zijn.

Recht op inzage en correctie
Als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen met Gerrit Hammink via: contact@haptonomiehammink.nl.

Bewaartermijn
Gerrit Hammink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na deze termijn zullen uw gegevens worden vernietigd.

Contact
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met Gerrit Hammink via: contact@haptonomiehammink.nl.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl